Yaşam Büfesinde “Imovasyon”... “…Chrysler minivan satan ilk oto üreticisiydi, onu Ford ve GM takip etti ve pazara girdi. ABD’li üç oto üreticisinin hepsi de kendi yarattıkları bu pazardan Honda ve Toyota tarafından kovuldu… Atari 1995 de Pond adlı video oyununu çıkardığında, Nintendo 75 taklitçiden...
Yaşam Büfesinde “Tatlı Denklik&... “…İlaç sanayii, kendi pazarını kendisinin yaratması bakımından çok şanslı. Harika ilaçlar insanların sağ kalmasını sağladıkça insanlar daha uzun yaşıyor, daha yaşlanıyor ve daha da başka harika ilaçlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunu, kendi pazarını öldürmekten başka...
Yaşam Büfesinde “Guguk Kuşu Yat... “… Kuvars hareketini İsviçre saat sanayii keşfetti; ama bu keşfin varolan pazarlarını öldüreceğini sandıkları için onu kullanmadılar. Kuvars hareketini herkes kullanabilirdi, oysa küçük dişli çarkları ve yayları yapma becerisine ancak İsviçreliler sahipti. Bu beceri...
Yaşam Büfesinde “Fırtına Kuşu... “…Eski Anadolu, onun davetine, her şekilde, her kıyafette bir takım adamlar göndermişti. Bektaşi Şeyhleri, Konya Çelebileri, Medrese Uleması, ayaklarında Eti çarıkları, Asuri kılığında şarklı ağalar toplanmışlardı. Okulun yetiştirdiği kimseler, dağın, kırın ve...