Yaşam Büfesinde “Bre.Kurban̶... “…Şair Haşmet, Osmanlı döneminde kurbanlık almak için Beyazıt Meydanında dolaşırken Şair Fitnat Hanıma rastlar. “Maşallah hanımefendi” der Haşmet, “Nasılsınız, ne yapıyorsunuz ?” Fitnat hanım “Bir kurbanlık almaya çıktım efendim” der. Haşmet...
Yaşam Büfesinde “Seven Nine (79)... “…Büyük bir adam cehaletin bilginin iki ucunda bulunduğunu söylemiş. Belki de derin inanç iki ucta bulunurken, ortada kuşku bulunur demek daha doğru olur. Aslında insan kavrayışının üç ayrı ve çoğunlukla birbirini izleyen aşamaları ayrıştırabilir. Bir insan sorgulamaksızın...
Yaşam Büfesinde “İkinci ZarR... “…Tanrı elimize iki zar vermiş. Zarlar düşeş gelirse yaşam gölünün karşı kıyısına ulaşmış olacağız. Ancak her nedense zarlardan birini bizim adımıza baştan şeş atmış. İkinci zar elimizde; uzun ip belimizde, biz (bu şarkımsı tekerleme ile çocukken ormana giderdik....