Yaşam Büfesinde “Bitki Hekimliğ... “… Yetmişli yılların ortalarıydı. Haziran ayının son cumasında Beydere Tarım Meslek Okulu (Manisa)ndaki buğday tarlasında adi sürme sayımları yapıyorduk. Rahmetli Dr.Saydam, sevgili Öğüt, Allah selamet versin Konya’lı Mehmet ve Erol’la ancak üç tekrarı sayabilmiştik....