Yaşam Dünyasında “Yaratıcılı... “… Son 22 yıl boyunca gerek üzerinde araştırma yaptığım, gerekse birlikte çalıştığım şirketlere baktığımda hiç şüpheye düşmeden şu sonuca varabiliyorum: yaratıcılık desteklenmekten çok öldürülüyor. Bunun nedeni tabii ki yöneticilerin yaratıcılığa karşı...