delete
Yaşam Büfesinde “Bre.Kurban̶... “…Şair Haşmet, Osmanlı döneminde kurbanlık almak için Beyazıt Meydanında dolaşırken Şair Fitnat Hanıma rastlar. “Maşallah hanımefendi” der Haşmet, “Nasılsınız, ne yapıyorsunuz ?” Fitnat hanım “Bir kurbanlık almaya çıktım efendim” der. Haşmet “Kabul buyurursanız” der hafifçe eğilerek, “Bendeniz size kurban olayım”. Fitnat hanım “Kusura bakmayın bu bayram boynuzsuz koç kurban etmek istiyorum” der (*)…” Soma (1945-58)’dan Zeytinlik-Tepecik (1958-87)...
delete
Yaşam Büfesinde “Seven Nine (79)... “…Büyük bir adam cehaletin bilginin iki ucunda bulunduğunu söylemiş. Belki de derin inanç iki ucta bulunurken, ortada kuşku bulunur demek daha doğru olur. Aslında insan kavrayışının üç ayrı ve çoğunlukla birbirini izleyen aşamaları ayrıştırabilir. Bir insan sorgulamaksızın benimsediği sağlam bir inanca sahip olabilir. Fakat eleştiriler yöneldiğinde kuşku duymaya başlar. Çoğunlukla bu kuşkuları gidermeyi başarır ve sonra yeniden inanmaya başlar. Bu kez gerçeğe şansa bağlı olarak veya kör gözle tutunmaz, onu bizzat görür...
delete
Yaşam Büfesinde “İkinci ZarR... “…Tanrı elimize iki zar vermiş. Zarlar düşeş gelirse yaşam gölünün karşı kıyısına ulaşmış olacağız. Ancak her nedense zarlardan birini bizim adımıza baştan şeş atmış. İkinci zar elimizde; uzun ip belimizde, biz (bu şarkımsı tekerleme ile çocukken ormana giderdik. Peki ya şimdi…) meçhule giden bir geminin içinde dans ediyoruz hem de “Ben yorgunum hayat…” diyen Mümin Sarıkaya’yı ya da “Ne mükemmel bir dünya” diyerek üfleyen Louis’i dinleyerek…” Bir zamanlar yoğun...
delete
Yaşam Büfesinde “Kaderi Kışkı... “…Gün ışığında, üç kitap; üç mekan ve ortak payda; Kale Kafe’de Pink’in “Drive”ı; Kitap Kafe’de Pascal’ın “Düşünceler”i ve Camlı Bölmede İsaacs’ın “Diyalog ve Birlikte Düşünme Sanatı”…; Ve gece olunca televizyon film ve dizilerinden seçmeler: Soru sormazsanız kimse size yalan söylemez. Ama gerçeği öğrenmek istediğinizde elinizdeki tek şey budur: Sorular. Sorularla ilgili problemse cevaplardır. Bazen ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar az bilirsiniz (Bodkin;...
delete
Yaşam Büfesinde “EKOK & EBO... “…İnanamıyorum; güvenemiyorum. Yıldırım geldi geçti; şimdi sıra Şimşekte ve eski tas eski hamam… Saraydan çıkılmadıkça; uçaklar satılmadıkça, konvoylar kısalmadıkça ve kamu çalışanları rahatlık zonundan vaz geçmedikçe, “En küçüğüne bile IBAN’la göz dikmekle / Fotokopi Tasarrufları”yla bu iş olmaz. Sonunda imam ve cemaat yansımasıyla Manisa’nın Topkapısı, Erzurum’un serası, Balıkesir’in havaalanı derken soygun sürer ve trol sayısı sığır sayısını geçerek etin ne olduğu...
delete
Yaşam Büfesinde “Azim ve Gurur&#... “…Yüzmeye 45 yaşında spor olarak başlıyor ve sonraki beş yıla 22 madalya sığdırıp 50 yaşında Manş Denizi’ni aşıyor Dr.Rengin Börekçi (https://www.yeniasir.com.tr/yasam/2015/08/15/50-yasinda-mansi-asti). Sağ olsun genç dostum (UN) bugün beni sevgili Erol’a yoğunlaşan ve karamsarlığa mahkum edip seksenin arifesinde, yaşam gölünün karşı kıyısı görünürken yüzümde ender görülen gülümsemeyi de silip süpüren hüzünden uzaklaştırdı aşağıda paylaşacağım mesajla geçici de olsa…” ABRAKADABRA...
delete
Yaşam Büfesinde “Veda”... “…Tükenmez bir neşe ve hayat kaynağı, Erol… Onun yanında olup da “gülmeyeceğim” diyenin aklından zoru vardır. Öylesini zıpır, öylesine fıkır fıkırdır. Baştan çıkaramıyacağı insan yoktur. Gerek bu şenliği ve gerekse insani tarafları onu her yerde, her zaman aranılan, aşırı sevilen bir tip yapmıştır. Şaka yapmak, bağırıp çağırmak gıdadır onun için. Staj çiftliğindeyken kulaklarda yer eden sesi hâlâ silinmemiştir. Sesi çok güzeldir. Fakat ciddi olarak başladığı bir şarkıyı cıvıtmadan bitirdiği...
delete
Yaşam Büfesinde “Süs & Rek... “…Ey Türk Gençliği… Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir…...
delete
Yaşam Büfesinde “Yiğidolar̶... “…Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır…Karlı bir kış günü ve de günü birlik gidip gelmek istiyorum; üstelik otobüsle. Sabah 05.30 da hareket. Sındırgı virajlarında kardan yol bir süre kapanmış; ZDK (Zirai Donatım Kurumu-Balıkesir)dan verilen Enter’le, sanki doğudaki tipi gibi yol-iz belli değil, tekerinde tek zincir Gönen’e doğru ve sonuçta hepsi depodaki 250 kg Baldo pirinç (çeltik) tohumluk olabilir mi diye kontrol edeceğim. Gönen’deki ajansta (ZDK) sıcak çayın hazzı bir başka. Kalmayalım, dönelim...
delete
Yaşam Büfesinde “Atlas”... “…Herakles Atlas’ın karşısına çıkıp da kızlarının bahçesinden üç altın elma almak için geldiğini söylediğinde Atlas sevindi, çünkü altın elmaları almaya giderken Gökkubbe’yi Herakles’in sırtına yükleyecekti; anlaştılar. Herakles yükü sırtladı. Fakat üç altın elmayla geri döndüğünde Atlas yan çizdi. Elmaları kendi götürmek istedi. Herakles bu kurnazlığa başka bir kurnazlıkla karşılık verdi: Sırtına bir altlık koyuncaya kadar Gökkubbe’yi sırtlamasını rica etti. Atlas bu oyuna kanınca Herakles elmaları...

« Previous Entries